(Melodie: I'm so excited)

 

Ds'Färnseh, ja das esch üsi Wääut

mer liiebe d'Show ond ou das vele Gääud

d'Kreativität ond Motivaion

si di beschte Mettu för üses Zil.

 

Ref.

Mier wöi gwönne, siige

ond die Beschte si.

Met vöu Drama, Action ond ou Comedy

so chömit ou, ond möchit met, bi dere Show.

 

D'Ameisi chöme

döi emmer störe

doch üsi Crew esch da om sä z'bekämpfe

Mir hei dä Spirit ond ou d'Ideeä

drom packit a, be Zäut und Blache GmbH

 

2.

Prognose vo dä Wätterfee stemmt immer sicher

egau ob Sonneschiin, Klatsch oder Tratsch

De Produzänt dänkt emmer no a Gwönn

De Ressigeur get emmer sine Sänf.

 

Ref.

 

3.

D'Souffleuse seit üs jedes Wort

de Journalist brechtet üs emmer Nöis

d'Kamerafroue hei ä herte Job

d'Frisöse verpasst üs ganz ä coole Look

 

Ref.

 

4.

Mer döi üsi Moskle hert trainiere

damet mer met üsre Fitness chöi brilliere

Yes we wanna make ä Show

drom säge mer eifach nume: Chom doch ou!!!

 

Ref.